Spa & Kur Hotel Harvey Františkovy Lázně
Lorem ipsum dolor sit amet

In line bruslení

 

  • Cesta lázeňským parkem v trase mikrovláčku Milano — Amerika s větvemi k fotbalovému hřišti a parkovišti Jih a k autokempu Jadran.
  • Hladký asfalt, v celé délce v lese nebo parku pod vzrostlými stromy, slabý provoz (zvláště v západní části), jeden konec ve městě, druhý u jezera (a minizoo).